pəndnamə

pəndnamə
f. öyüdnamə, nəsihətnamə

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • ağca — is. 1. köhn. Pul. Kürə və Misgincə tayfasından on dörd min batman buğda və qırx min dirhəm ağca . . alınıb anbarlara və xəzinəyə yetişirdi. «Dərbəndnamə». Bizim də bolluca ağcamız olar; Qapımız, bağımız, bağçamız olar. S. V.. Simuzər dilədim,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • biləsincə — z. köhn. Yanınca, özü ilə bərabər, arxasınca. Bəs Bəkir İsfəndiyarı biləsincə götürüb apardı. «Dərbəndnamə». Çəkdi ləşkər biləsincə neçə yol qeyrət qılıb. M. V. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düşaxə — is. <fars.> tar. Qədim zamanlarda ölümə məhkum edilmiş adamlar üçün cəza aləti (bu alət haçalanmış ağacdan ibarət olub, cinayətkarın boynu və əlləri onun yarığına keçirilərək bərk sıxılardı). Əlbahili Dərbənd şəhərinə yetişdi, . . İbni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ilğar — is. qəd. Ansızın hücum, basqın, düşmən torpağına süvari hücumu. İlğar etmək – ansızın hücum etmək, basqın etmək. . . Cərrah ibni Əbdüllah iyirmi beş min nəfər ləşkər ilə üzərinizə ilğar edirlər, qafil olmayasınız. «Dərbəndnamə» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • namə — is. <fars.> Məktub, kağız. Bir namə yazım, badi səba yarə yetirsin. H. x.. Vaqifin Vidadiyə və Vidadinin Vaqifə yazdıqları namələri möhtərəm oxucular mütaliə buyursalar sözümüzü təsdiq edərlər. F. K.. <Vaqif:> Oxu bu naməni, əzizim… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qalabəndlik — is. köhn. 1. Qalabənd cəzası (bax qalabənd). 2. Qalada qapanıb qalma, qalanın mühasirədə olması. Üç ay qalabəndlik olub, heç tərəfdən qaladakı qoşuna kömək gəlmədi. «Dərbəndnamə» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarındaş — «Qardaş» sözünün qədimi forması. Həman doxsan altıncı ildə qarındaşı Süleyman ibni Əbdülməlik xilafətə əyləşdi. «Dərbəndnamə». Ac qarındaşlara infaq edilirmi, əmican? M. Ə. S.. Sən kimi qardaş öz qarındaşını; Atmayıb, özgə kimsə tutmayacaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qələçə — is. <ər. qələ və fars. . . . çə> Kiçik qala, qalaça. Bu qələçələri təmir etməkdən qərəz bu idi ki, tayifeyi Xəzər Dərbəndə qələbə və təsəllüt edə bilməsinlər. «Dərbəndnamə» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qərəz — 1. is. <ər.> 1. Məqsəd, niyyət, məram . . Bu qələçələri təmir etməkdən qərəz bu idi ki, taifeyi Xəzər Dərbəndə qələbə və təsəllüt edə bilməsinlər. «Dərbəndnamə». <Hacı Qara:> Bəs indi mənim yanıma gəlməkdən qərəziniz nədir? M. F. A..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yalın — sif. 1. Çılpaq, açıq, heç bir şeylə örtülü olmayan. Ayaqları yalın (ayaqqabısız). – <Uşaqların> yalın ayaqları dizlərinədək palçığa batmışdı. Ç.. 2. Boş, heç bir şeysiz. <Firidun:> . . Biz heçdən bir şey yaratmalı, yalın əllərlə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”